Frågor och svar / Frågor om gåvor och givande

Hur vet jag att mina pengar verkligen kommer fram och hjälper barn?

UNICEF Sverige har ett 90-konto och kontrolleras därför av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste organisationen göra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Det finns också krav på att minst 75 procent av de insamlade medlen måste gå till verksamheten. Under 2016 gick 89 procent av våra intäkter till UNICEFs arbete för barn runt om i världen medan våra kostnader för insamling var 10 procent och administration endast var 1 procent. 

Kostnader är nödvändiga om vi ska kunna värva ännu fler givare och om vi ska kunna följa upp och kontrollera att pengarna används på rätt sätt. Vi strävar alltid efter att hålla våra kostnader så låga som möjligt.

Är du Världsförälder får du kontinuerlig information om hur dina pengar används. Du kan även följa vår blogg för att se vad vi gör för barn runt om i världen.

Frågor om gåvor och givande

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort