Gå till innehållet

Hur sätter vi in pengarna till Operation Dagsverke?

Samla in digitalt:

När skolan anmält sig kommer ni att få länk till skolans egna insamlingssida där ni hittar information om Swish samt ger givaren möjlighet att betala för dagsverket via kort eller faktura.

Om ni samlar in kontanter:

  • Det är ska vara en myndig person som ansvarar för att mottagandet, redovisningen och insättningen av de insamlade pengarna går rätt till.
  • Se till att eleverna får kvitton som ni hittar på er adminsida, för att redovisa hur mycket de har samlat in. På kvittona ska ni ange referensnumret så det registreras till er skolas insamling om arbetsgivaren själv sätter in pengarna. Ni kan även använda er av en digital redovisning av elevernas arbete.
  • Ta fram underlag så att ni enkelt kan sammanställa vad varje klass/grupp/elev har samlat in, utgå exempelvis från era klasslistor. 
  • Avsätt en dag för att ta emot och sätta in pengarna och fyll i sammanställningen.
  • Vissa banker, speciellt i storstadsområden, tar tyvärr inte emot kontanter. Vi har därför ett avtal med FOREX Bank under perioden oktober-december, där ni kan sätta in pengarna utan insättningsavgifter. För att de ska kunna hjälpa er att hantera större summor, bör ni ringa och förvarna om när ni kom­ mer. Ni kopplas till ert närmsta kontor om ni ringer FOREX Bank på 0771­22 22 21.- Ta med pengarna till närmsta Forex kontor - Räkna pengarna om ni inte redan har gjort det - Gå in på er skolas insamling med mobilen, ange summan och välj faktura som betalalternativ - Du får fakturan direkt till din mail, ange referensnumret till kassören, så kommer er insättning synas direkt på er insamling.

    Om ni av någon anledning inte kan betala med inssamlingssidans olika alternativ (vilket vi rekommenderar), sätt in pengarna på plusgiro 90 20 01-7. Glöm inte att ange er skolas referensnummer, så att vi kan registrera gåvan på er insamlingssida i efterhand. 

Om företag undrar: 

För företag är detta en ej avdragsgill gåva. Varken skatt eller arbetsgivaravgift behöver betalas in. Ungas arbetsmiljö regleras genom arbetsmiljölagstiftningen. För mer information om minderåriga och arbetsmiljö, gå in på Arbetsmiljöverkets webbplats.