Gå till innehållet

Hur kan man stödja UNICEFs katastrofarbetet i Beirut, Libanon?

Explosionerna i Beirut har slagit hårt mot barnen i Libanon.

Över 80 000 barn har förlorat sina hem på grund av explosionerna i Beirut och många är i desperat behov av hjälp. Familjer har splittrats, luften är fylld av farligt damm och antalet fall av covid-19 ökar. Läget för barnen är akut. UNICEF trappar därför nu upp sina insatser. Din gåva behövs nu.

Katastrofen kunde inte ha kommit vid ett sämre tillfälle då Libanon redan är hårt drabbat av ekonomisk kris och corona­pandemin. Läget för barnen är akut!

UNICEF arbetar dygnet runt för att hjälpa de barn och familjer som drabbats, både när det gäller akuta behov och på lång sikt.

Vi levererar bland annat rent vatten och hygienprodukter, och ser till att de barn som drabbats får psykosocialt stöd, mat, tak över huvudet och hjälp att återförenas med sina familjer. Vi stöttar också återuppbyggnaden av sjukhus och skolor som skadats eller förstörts. Du kan läsa mer om vårt arbete på plats i Libanon på vår blogg

GE EN GÅVA