Frågor och svar / Operation Dagsverke för skolor

Hur bokar jag en föreläsare?

Från och med höstterminen 2017 har du möjlighet att boka skolbesök för perioden oktober-november. Våra barnrättsinformatörer informerar då eleverna om Operation Dagsverke 2017. Besöket innehåller även övningar och diskussioner om barns rättigheter.

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort