UNICEFFrågor och svar
Hur kan jag hjälpa barnen i Afghanistan?

Hur kan jag hjälpa barnen i Afghanistan?

På grund av långvariga väpnade konflikter har Afghanistan länge ansetts vara en av de värsta platserna på jorden för barn. I och med den senaste tidens upptrappade konflikter, covid-19 och ihållande torka varnar FN nu för en humanitär kris.

Sedan årsskiftet har fler än 550 barn dödats och över 1 400 skadats i de upptrappade konflikterna i landet. 18 miljoner människor, varav nära tio miljoner är barn, är i behov av humanitär hjälp.

Den senaste tiden har nära 400 000 människor i landet tvingats lämnat sina hem för att söka skydd, varav hälften är barn. Nära fyra miljoner barn går inte i skolan, varav 2,2 miljoner är flickor. UNICEF är oerhört bekymrade över ökningen av allvarliga övergrepp och rapporter visar att rekrytering av barn till väpnade grupper ökar. Läget är akut - speciellt för barnen.

UNICEF har funnits på plats i Afghanistan i över 65 år och vi planerar att stanna kvar så länge barnen behöver oss. Just nu arbetar vi för att skydda barnen mot det ökande våldet och den orättvisa som de utsätts för.

Vi har 13 lokala fältkontor runt om i landet och tillsammans med samarbetspartners ser vi bland annat till att det finns rent vatten att tillgå, säkerställer att undernärda barn får den näring de behöver, vaccinerar barn mot livshotande sjukdomar och sätter upp trygga, barnvänliga platser där barn på flykt inom landets gränser får livsviktigt stöd. Vi sätter även upp tillfälliga skolor för barn på flykt för att barn, särskilt flickor, ska kunna stanna i skolan så att de framsteg som gjorts under de senaste åren kan bibehållas. Att barn ges de möjligheter som de har rätt till och kan skapa en bättre framtid.

Swisha till UNICEF Sveriges nummer 902 50 16 och skriv AFG eller Afghanistan för att ge pengar till arbetet för barn som drabbats av konflikten i Afghanistan. UNICEF är på plats i landet och vi stannar så länge barnen behöver oss.