Gå till innehållet

UNICEF står beredda inför katastrofer

När vardagen kollapsar är det alltid barnen som drabbas värst. Eftersom UNICEF arbetar i nästan alla länder i världen är vi oftast redan på plats när en katastrof inträffar. Vi har lång erfarenhet av katastrofarbete och är alltid förberedda för att kunna agera och hjälpa barnen direkt.

Barn tar skydd undan skott och bomber i en konfliktdrabbad stad i Syrien.

Innan katastrofen inträffar

Eftersom vi arbetar med långsiktigt utvecklingsarbete i de flesta länder finns vi ofta redan på plats när en katastrof inträffar. Då ställer vi omedelbart om vårt ordinarie långsiktiga utvecklingsarbete till akuta hjälpinsatser och följer vår internationella katastrofplan. UNICEF spelar alltid en nyckelroll när det gäller att koordinera och leda insatserna i krisområden världen över.

Här är fem exempel på hur vi arbetar för att vara förberedda:

 1. Livräddande förnödenheter nära till hands
  Vissa delar av världen drabbas ofta av översvämningar, torka, jordbävningar och andra kriser. I dessa områden arbetar vi för att se till att livräddande förnödenheter finns redo så att vi direkt kan börja leverera dem om katastrofen skulle slå till. Vi har ett stort katastroflager i Köpenhamn och lokala lager runtom i världen. Här finns allt från vaccin och medicin till vätskeersättning, skolmaterial och tält.
 2. Se till att rätt system finns på plats för att kunna agera snabbt
  När en katastrof sker är det livsviktigt att ha rätt system och infrastruktur på plats för att kunna komma igång med hjälparbetet så snabbt som möjligt. Det handlar till exempel om finansiering, personal och logistik. Här är information i realtid avgörande, både från de som är direkt drabbade men också till dem. Till detta använder UNICEF till exempel innovativ mobil teknik som RapidSMS.
 3. Utbildning av personal och partners
  UNICEF utbildar personal och samarbetspartners i hur man bör agera före, under och efter en katastrof, för att kunskapen ska finnas på plats när den behövs.
 4. Stärka ländernas egna system
  UNICEF arbetar för att hjälpa regeringar att vara förberedda om en katastrof skulle inträffa, och se till att länderna har egna system för att snabbt kunna agera. I exempelvis Pakistan har regeringen fått hjälp att utveckla material som lärare kan använda för att informera barn om risker och hur man kan skydda sig.
 5. Informera om vikten av att vara förberedd
  Att vara förberedd innan en katastrof inträffar räddar inte bara liv, det sparar också pengar och gör att man kan agera snabbare. Genom statistik och data som visar på detta arbetar vi regelbundet för att informera och skapa medvetenhet om vikten av att vara förberedd.

Vi samarbetar alltid

När en katastrof inträffar samarbetar vi alltid med det drabbade landets regering, övriga FN-organ och andra hjälporganisationer. Vi ansvarar för att: förse barn och deras familjer med rent vatten, vaccinera mot farliga sjukdomar, förhindra att barn dör av undernäring, skydda ensamma barn, starta skolundervisningen och bygga upp samhället igen.


Vill du och ditt företag vara med och stötta vårt arbete för barnen? Läs mer här.