Hjälp barn på flykt

28 miljoner barn är på flykt i världen. Er hjälp behövs nu.

kr
101978

Barnen drabbas hårdast

Just nu är 28 miljoner barn på flykt i världen. Många flyr krigszonerna i bland annat Syrien, Jemen och Irak.

Vi genomför omfattande katastrofinsatser och ser till att barnen får stöd och hjälp i de krigshärjade länderna, i flyktinglägren och på flyktvägen. Men resurserna räcker inte.

Er hjälp behövs nu.

Gåvan är momsfri.