Gå till innehållet

Så kan du hjälpa barn på flykt

Just nu är 34 miljoner barn på flykt i världen. Många flyr våldet i bland annat Syrien, Jemen och Myanmar. Här har vi samlat några olika sätt som du kan vara med och hjälpa barn på flykt.

Ge pengar

  • Bli Världsförälder. Då är du med och kämpar för barn på flykt och andra utsatta barn varje dag, året om. Som månadsgivare blir din insats långsiktig och vi kan fortsätta vårt arbete för barn över hela världen.
  • Ge en gåva till barn på flykt. Din gåva går till våra katastrofinsatser och ser till att barnen får stöd och hjälp i de krigshärjade länderna, i flyktinglägren och på flyktvägen.
  • Köp presenter som räddar barns liv i gåvoshopen. Här hittar du till exempel barn på flykt-paketet, som hjälper barn på flykt att undvika sjukdomar.
  • Swisha till 902 00 17 (rek belopp 100 kr).

Engagera dig

  • Bli frivillig. Som frivillig för UNICEF Sverige kan du vara med och stötta barn på flykt genom våra frivilliggrupper.
  • Starta en egen insamling. Hjälp oss att rädda och förändra barns liv genom att engagera släkt och vänner i din egen insamling för barn på flykt.

Låt flykting­frågan bli en del av under­visning­en

UNICEFs studie­material ”Barn på flykt” riktar sig främst till högstadie- och gymnasieelever och handlar om barn som har flytt till Sverige, om deras situation och om deras rättigheter.

Materialet finns att köpa för 100 kr i vår Unicefbutik, eller för gratis nedladdning här.

Vad gör UNICEF?

I de krigs­härjade länder­na

Barn är alltid extremt sårbara och utsatta i katastrofer och har särskilda behov av hjälp. UNICEF ser till att barnen prioriteras och att deras rättig­heter till­godo­ses.

Eftersom vi arbetar med lång­siktigt utvecklings­arbete i de flesta länder finns vi ofta redan på plats när en katastrof inträffar eller ett krig bryter ut. Då ställer vi omedel­bart om vårt ordinarie lång­siktiga utvecklings­arbete till akuta hjälp­insatser och följer vår inter­nationella katastrof­plan. Vi spelar alltid en nyckel­roll när det gäller att koordi­nera och leda insatserna i kris­områden världen över.

Barn tar skydd undan skott och bomber i en konfliktdrabbad stad i Syrien.

I flykting­läger och på flykt­vägen

När barn tvingas på flykt får de många av sina rättig­heter kränkta. UNICEF gör därför stora humanitära insatser i krigs­härjade områden, i flykting­läger och på flykt­vägen för de här barnen.

Vi prioriterar de barn och områden där behoven är allra störst. De områden vi jobbar mest med är: vatten, sanitet och hygien, hälsa och vacci­nering, näring, utbild­ning samt skydd mot våld och övergrepp.

De här barnen befinner sig på flykt i bergstrakterna i östra Irak, nära gränsen till Iran, där UNICEF har distribuerat vinterkläder och filtar, sett till att barnen och deras familjer får tillgång till varmvatten så att de kan tvätta sig och byggt dräneringssystem för att säkerställa att vinterns regn inte översvämmar lägren.

I Europa

Vi fortsätter att stötta och trycka på regeringar och partners i Europa för att de ska ta sitt ansvar och att barn får den hjälp de har rätt till. Vi jobbar för att barnen på flykt ska få till­gång till grund­läggande tjänster så som stöd, skydd, utbild­ning, hälso­vård med mera.

Skolan kan hjälpa till att erbjuda papperslösa barn den struktur och de rutiner som annars saknas i barnens liv.

I Sverige

I Sverige arbetar UNICEF med att bilda opinion och att påverka besluts­fattare i syfte att asyl­sökande barns behov och rättig­heter ska upp­märk­sammas och respek­teras.

Målet är att varje barn ska få sina rättig­heter till­godo­sedda enligt FN:s konvention om barnets rättig­heter. Barn­konven­tionen gäller alla barn oavsett juridisk status, och oavsett var de befinner sig.

Läs mer om UNICEFs arbete för barn på flykt i världen.

Läs mer om UNICEFs arbete för barn på flykt i Sverige.