Engagera dig / Så kan du hjälpa barn på flykt

Så kan du hjälpa barn på flykt

Just nu är 28 miljoner barn på flykt i världen. Många flyr konflikterna i bland annat Syrien, Jemen och Afghanistan, och allt fler söker sin tillflykt till Europa. Så här kan du vara med och hjälpa till.

Pojke på flykt Makedonien
© UNICEF/Georgiev

Ge pengar

  • Bli Världsförälder. Då är du med och kämpar för barn på flykt och andra utsatta barn varje dag, året om. Som månadsgivare blir din insats långsiktig och vi kan fortsätta vårt arbete för barn över hela världen.
  • Ge en gåva till barn på flykt. Din gåva går till våra katastrofinsatser och ser till att barnen får stöd och hjälp i de krigshärjade länderna, i flyktinglägren och på flyktvägen.
  • Köp presenter som räddar barns liv i gåvoshopen. Här hittar du till exempel flyktingpaketet för 337 kr, som hjälper familjer på flykt att undvika sjukdomar.
  • Swisha till 123-9020017 (rek belopp 100 kr).

Engagera dig

  • Bli frivillig. Som frivillig för UNICEF Sverige kan du vara med och stötta barn på flykt genom våra frivilliggrupper.
  • Starta en egen insamling. Hjälp oss att rädda och förändra barns liv genom att engagera släkt och vänner i din egen insamling för barn på flykt.
  • Skriv på vårt upprop för barn på flykt. Var med och sätt press på Sveriges och Europas regeringar att agera för barnens bästa.
  • Engagera dig i sociala medier. Genom att blogga för varenda unge eller sprida budskapet i andra sociala medier kan du hjälpa oss bli ännu fler som kämpar för barn på flykt.

Låt flykting­frågan bli en del av under­visning­en

UNICEFs studie­material ”Barn på flykt” riktar sig främst till högstadie- och gymnasieelever och handlar om barn som har flytt till Sverige, om deras situation och om deras rättigheter.

Materialet finns att köpa för 100 kr i vår Unicefbutik, eller för gratis nedladdning här.

Se också vår dokumentärfilm om barn på flykt: Mellanlandet.

Vad gör UNICEF?

I de krigs­härjade länder­na

Barn är alltid extremt sårbara och utsatta i katastrofer och har särskilda behov av hjälp. UNICEF ser till att barnen prioriteras och att deras rättigheter tillgodoses.

Eftersom vi arbetar med långsiktigt utvecklingsarbete i de flesta länder finns vi ofta redan på plats när en katastrof inträffar eller ett krig bryter ut. Då ställer vi omedelbart om vårt ordinarie långsiktiga utvecklingsarbete till akuta hjälpinsatser och följer vår internationella katastrofplan. Vi spelar alltid en nyckelroll när det gäller att koordinera och leda insatserna i krisområden världen över.

I flykting­läger och på flykt­vägen

När barn tvingas på flykt får de många av sina rättigheter kränkta. UNICEF gör därför stora humanitära insatser i krigshärjade områden, i flyktingläger och på flyktvägen för dessa barn.

Vi prioriterar de barn och områden där behoven är allra störst. De områden vi jobbar mest med är: vatten, sanitet och hygien, hälsa och vaccinering, näring, utbildning samt skydd mot våld och övergrepp.

I Europa

Länderna i EU har resurser och kapacitet att sätta in stöd och hjälp, men den politiska viljan brister. Vi gör därför allt vi kan för att påverka regeringarna att ta sitt ansvar och se till att barns rättigheter enligt barnkonventionen respekteras.

Eftersom läget är akut levererar vi också rent vatten, mat och tält. Vi har till exempel utökat vår verksamhet i Makedonien, Serbien och Kroatien och satt upp barnvänliga trygga platser där barn och deras mammor får livsviktigt stöd. I Grekland, Tyskland, Ungern, Slovenien och Österrike samarbetar vi med regeringen, lokala myndigheter och partners.

I Sverige

I Sverige arbetar UNICEF med att bilda opinion och att påverka beslutsfattare i syfte att asylsökande barns behov och rättigheter ska uppmärksammas och respekteras.

Målet är att varje barn ska få sina rättigheter tillgodosedda enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen gäller alla barn oavsett juridisk status, och oavsett var de befinner sig.