UNICEF Sveriges frivilliggrupper

På flera orter i landet har vi frivilliggrupper med personer som vill engagera sig för barns rättigheter på ett praktiskt sätt. Grupperna fungerar som nätverk och kräver inget medlemskap.

Engagera dig batman t-shirt

Varje grupp har ansvariga kontaktpersoner som leder gruppen och ansvarar för administrativa uppgifter. Gruppen planerar tillsammans sin verksamhet och vilka aktiviteter som ska genomföras. Utgångspunkten är alltid att uppmärksamma barns rättigheter.

En aktivitet som vi prioriterar särskilt mycket är att anordna lekfulla aktiviteter för barn på exempelvis asylboenden och HVB-hem. Här kan du läsa mer om våra aktiviteter.

UNICEFs frivilliga på Facebook

På Facebook kan du se mer av de aktiviteter vi gör runt om i landet. Varje frivilliggrupp har även en egen Facebookgrupp.

Kontaktuppgifter till våra frivilliggrupper

Du får gärna höra av dig till våra grupper för att höra mer om vad de gör och hur du kan delta. Eftersom alla kontaktpersoner är ideellt engagerade och gör det här på sin fritid kan det dröja någon dag innan du får svar.

Göteborg

Kontaktpersoner: Victoria Hallerth och Lina Hertzberg,

Lund

Kontaktpersoner:  Michelle Lemoutz och Rim Najar, 

Malmö

Kontaktpersoner: Vera Bennevi, 

Piteå

Kontaktpersoner: Annika Risberg och Petra Olofsson, 

Stockholm

Kontaktpersoner: Magdalena Ask och Ketija Danovska, 

Finns det ingen grupp på din ort?

Ansvarig för UNICEF Sveriges frivilligverksamhet

Om du har frågor eller inte kommer i kontakt med någon grupp är du varmt välkommen att höra av dig till vår frivilligsamordnare på frivillig@unicef.se.