Insamlingsbild

Till världens barn från Slestadsskolan

20 650 kr
103 % av mål på 20 000 kr insamlat
En insamling startad av Mirjana Buncic Orescanin

Vi barnen, föräldrar och lärare från Slestadsskolan vill hjälpa de barn i världen som inte har det så bra som vi och bidra till att alla barn ska få den barndom de har rätt till. Främst vill vi bidra till att barn får tillgång till rent vatten och möjlighet att gå till skolan. Visst vill du också vara med i vår insamling och bidra? Tillsammans kan vi förändra barns liv!

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 35 som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar