Insamlingsbild

Setterwalls insamling för världens barn

596 013 kr
insamlat
En insamling startad av Jessica Barkman

Bland medarbetarna på Setterwalls finns ett stort engagemang för olika samhällsfrågor vilket byrån uppmuntrar och stödjer. För Setterwalls är det också viktigt att vi som företag tar ansvar för och engagerar oss i relevanta samhällsfrågor. Setterwalls stöder UNICEFs arbete sedan tidigare och nu startar vi en egen kampanj där vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och kämpa för varenda unge!

Sprid insamlingen för att få ännu fler att kämpa för barnen.

Här är alla 112 som givit till insamlingen

Din insamling? Administrera den här.

Stöd insamlingen

Ge pengar