Barnrättsprinciperna / Utbildning i barnrättsprinciperna

Utbildning i barnrättsprinciperna

UNICEF Sverige genomför tillsammans med The Academy for Human Rights in Business/CSR Sweden utbildningar för företag om barns rättigheter.

Miljontals barn runt om i världen lever i utsatthet och har ett särskilt behov av skydd. Företag har en unik möjlighet att påverka barn situation genom hela sin värdekedja. Mycket har hänt inom hållbarhetssfären bland svenska bolag, men tyvärr hamnar barnrättsperspektivet långt ner när företagen planerar sitt hållbarhetsarbete.

Genom den skräddarsydda utbildningen som nu erbjuds till såväl små som stora företag, utan kostnad, vill vi öka medvetenheten bland svenska bolag runt om i Sverige.

Nästa utbildningstillfälle:

Nya datum för utbildningstillfällen publiceras här.

 

Barnperspektivet är oerhört brett och de företag som aktivt arbetar med barns rättigheter idag inser att många andra människorättsliga frågor faller på plats i företagens övriga hållbarhetsarbete när man förstår barnperspektivet.”

Parul Sharma CSR-expert, rektor för The Academy for Human Rights in Business och huvudföreläsare i utbildningsserien.